top of page

algemene voorwaarden

CONSUMENTEN
 

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij, Blue Monday Coffee, met jou sluiten. Mocht je vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via hello@bluemondaycoffee.nl of per post: Blue Monday Coffee Hoofdstraat 21B, 6461 CL Kerkrade. Je kan ons ook bereiken op ons telefoonnummer 0621668451. Op facebook vind je ons op: Bluemondaycoffeecandy. Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Je stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

ARTIKEL 1 - PRODUCTEN

Wij verkopen groene en geroosterde koffiebonen, thee, snoep, koffie tools & accessoires. 

ARTIKEL 2 - BETALINGEN

De (totale) prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven. Je betaalt via onze online betaalservice, Stripe verzorgt deze betaalservice.
De verzendkosten komen voor jouw rekening.

ARTIKEL 3 - LEVERINGEN

Wij leveren je product af op het adres dat je bij de bestelling hebt opgegeven. Je kunt je adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. PostNL verzorgt de distributie. Wij doen ons best om je bestelling zo snel mogelijk te leveren. Als de bestelling vertraagd is, stellen wij je hiervan schriftelijk op de hoogte. We garanderen dat je de bestelling uiterlijk 30 dagen na bevestiging van je bestelling zal ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan kun je ons verzoeken om (a) het bedrag dat je voor het product betaald hebt, meteen terug te storten, of (b) een vervangend product (van gelijke waarde) te sturen.

ARTIKEL 4 - RETOUR

Je mag het product altijd binnen 14 dagen, nadat je het hebt ontvangen, terugsturen . Dit kan je doen met het herroepingsformulier of door een e-mail te sturen naar hello@bluemondaycoffee.nl Nadat je van ons een bevestiging hebt ontvangen, moet je het product binnen 14 dagen opsturen. Als wij het product hebben ontvangen, storten wij binnen 14 dagen het volledige aankoopbedrag terug . De kosten voor de retourzending komen voor jouw rekening. Tijdens de termijn die je hebt om te bedenken of je het product wilt behouden, moet je zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Je mag het product alleen uitpakken en gebruiken voor zover dat nodig is om te bepalen of je het product wilt houden. 

Verbruiksartikelen (dus ook koffie) waarvan de verpakking reeds is geopend kunnen niet geretourneerd worden.

ARTIKEL 5 - AANSPRAKELIJKHEID

Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Je recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.

ARTIKEL 6 - INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto's, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Jouw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

ARTIKEL 7 - KLACHTENREGELING

Als je een klacht hebt over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur je klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar info@bluemondaycoffee.nl. Wij zullen je klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen zeven dagen nadat we jouw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvang je binnen vijf dagen een bevestiging van je klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

ARTIKEL 8 - GESCHILLENREGELING

Op deze algemene voorwaarden en op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten met Blue Monday Coffee is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

WHOLESALE AFNEMERS

Hier treft u de algemene voorwaarden aan van Blue Monday Coffee  ("Opdrachtnemer"). Het adres van Blue Monday Coffee is Hoofdstraat 21B 6161CL Kerkrade, met het KvK-nummer 82470405.

Mocht u vragen hebben, kunt u contact opnemen via hello@bluemondaycoffee.nl, +31 621668451 of per post: Blue Monday Coffee, Hoofdstraat 21B, 6461 CL Kerkrade.

Blue Monday Coffee heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Partijen kunnen afwijkende afspraken schriftelijk vastleggen.

bottom of page